Euroopa jäätmete tekke vähendamise nädal

19.-27. november toimus Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal. Sel aastal oli teemaks ringsed ja kestlikud tekstiilid, alapealkirjaga „Jäätmed on moest väljas“. Nädala jooksul toimus mitmeid üritusi ja meie kooli 7.-9. klassi õpilased võtsid osa veebiviktoriinis. Seal proovisid nad koos Hele Nööriga, kui hästi nad teavad ringsete ja kestlike tekstiilidega seotud mõisteid.

Uued prügikastid leidsid kohad koolimaja kõigil korrustel

Järgmisel päeval pärast jäätmete loenguid paigaldasid erinevate klasside õpilased uued prügikastid omadele kohtadele koolimajas. 4B klassi õpilased aitasid jaama ülesse sättida I korrusele. II korrusel paigaldasid kastis algklasside lapsed 1A klassist, III korrusele 8B klass ja garderoobi 8A klassi õpilased. Eelmisel päeval kokku pandud ja kleebitud prügikastid leidsid enda koha kooli õppeköögis, kuhu neid oli juba ammu oodatud.

Meie projekti prügikastide paigaldamise aeg oli väga hea ajastusega, kuna just samal ajal hakkas kogu alevis kehtima kortermajadele kohustus koguda eraldi biojäätmeid. Nii on jäätmete liigiti kogumise olulisuse signaal antud õpilastele ja kogukonnale nii kooli kui kodu poolt.

 

Jäätmekäitlusloengud kogu koolile

17. novembril toimusid kogu koolile leongud jäätmete sorteerimise ja selle vajalikkuse kohta. Külas käis Põhja-Pärnumaa valla keskkonnaspetsialist Kersti Tammiksaar. Toimus kaks loengut. Alustati 1.-4. klassi loengutega ning teisel loengul osalesid 5.-9. klassi õpilased. Loengute lõpus kleebiti koos uutele prügikastidele peale sorteerimist abistavad kleepsud.

 

Rohetehnoloogia teadlike õpilastega tark ja rohelisem koolimaja

Sellest sügisest algas Pärnu-Jaagupi Põhikoolis projekt Rohetehnoloogia teadlike õpilastega tark ja rohelisem koolimaja. Projekti rahastatakse läbi KIKi, meede Kliima.7.1.1 Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus. Projekti kestus on 17 kuud ning see lõppeb 31. jaanuar 2024.

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Seda tehakse läbi kolme peamise tegevuse. Esiteks koolimaja jäätmekäitlussüsteemi välja arendamine/ehitamine, sealhulgas biojäätmete eraldi kogumine ja nende komposteerimine. Teiseks keskkonnjälgimissüsteemi ehk siseilmajaamade ehitamine klassidesse ja välisilmajaama välja ehitamine kooli lähedale. Kolmandaks õpilastele rohetehnoloogia tutvustamine läbi erinevate rohetehnoloogiat kasutavate või taaskasutusega tegelevate asutuste külastamise.

Hetkel on juba tellitud liigiti kogumist võimaldavad prügikastid ning kohale on jõudnud elektrooniline ilmajaam. Pärast vaheaega alustame loengutega lastele ning kevadel ootavad ees väjaskülastused erinevatesse rohetehnoloogiat kasutavatesse või taaskasutusega tegelevatesse ettevõtetesse.

Projekti kodulehekülg asub aadressil https://roheline.pjkool.ee.

Too oma vana USB-laadija meile

Õpperuumidesse paigaldatav keskonnaparameetreid mõõtev andur vajab elektrivoolu. Keskkonnale mõeldes pole mõtet osta veel 35+ USB-laadijat. Mõistlikum on need kokku koguda sealt kus neid enam ei vajata.

Kui sul on kodus USB-laadijaid, mis on töökorras aga kasutust ei leia, siis too need meile. Meile sobivad kõik vanemad laadijad, mis suudavad püsuvalt välja anda 0,5A voolu. Vajaliku info leiad laadija kestalt väga väikeses kirjas 🙂

Sobivad kaabliga laadijad ja ilma
Sobivad kaabliga laadijad ja ilma

Pane tähele laadija peal olevat kirja. Output tähendab väljundit ehk seda osa mida laadija välja annab. 5.0V (vahel 5.2 või 5.5) on väljundpige voltides. 2.0A või 550mA on väljundvoolu tugevus amprites, mida laadija suudab välja anda enne kui väljundpige langeb liialt madalale või laadija end üldse välja lülitab. mA ehk milliamper on 1000x väiksem kui amper. 550mA on võrdeline 0,5A. Vahel kasutatakse koma asemel punkti.

Tulevikus, kui oleme paremad arendajad ja insenerid, võib andurid üle viia akude peale. Selleks saaks kasutada vanadest sülearvutite akudest välja võetud töökorras elemente. Enne on vaja õppida, õppida, õppida…

 

Ilmajaam väljastab andmeid

Lisaks Ecowitt Weather, Weather Underground, Weather Cloud ja Weather Observation Website võimaldab ilmajaam kasutada ka oma serverit. Põhimõtteliselt saab andmeid edastada kõigile korraga ja anda nii oma panus. Meie projekti peamine eesmärk on siiski oma serveri kasutamine ja andmete kogumine.

Oma serveri kasutamisel saab valida saab kahe protokolli vahel – Weather Underground ja Ecowitt. Kuna tegemist on lihtsate HTTP GET ja POST päringutega, siis on oma serveri ülesseadmine väga lihtne. Selleks sobib misiganes HTTP-serverit jooksutada suutev vigur. Näiteks meie projekti raames andurite juures kasutatav mikrokontroller.

Siin toodud näidetes on andmed juba JSON formaati muundatud, et oleks mugavam lugeda.

Weather Underground

ID ja PASSWORD saab ise kirjutada.

{
 "ID": "pjkoolws01",
 "PASSWORD": "12345",
 "UV": "0",
 "absbaromin": "29.974",
 "action": "updateraw",
 "baromin": "29.797",
 "dailyrainin": "0.110",
 "dateutc": "2022-10-14 07:33:06",
 "dewptf": "49.1",
 "humidity": "41",
 "indoorhumidity": "42",
 "indoortempf": "74.7",
 "monthlyrainin": "0.110",
 "rainin": "0.000",
 "realtime": "1",
 "rtfreq": "5",
 "softwaretype": "EasyWeatherV1.6.4",
 "solarradiation": "2.57",
 "tempf": "74.3",
 "weeklyrainin": "0.110",
 "windchillf": "74.3",
 "winddir": "61",
 "windgustmph": "0.0",
 "windspeedmph": "0.0"
}

Ecowitt

PASSKEY on seadme unikaale ja muuta ei saa.

{
"PASSKEY":"XXX123XXX",
"stationtype":"EasyWeatherV1.6.4",
"dateutc":"2022-10-14 09:07:30",
"tempinf":"74.7",
"humidityin":"42",
"baromrelin":"29.788",
"baromabsin":"29.965",
"tempf":"74.8",
"humidity":"42",
"winddir":"0",
"windspeedmph":"0.0",
"windgustmph":"0.0",
"maxdailygust":"10.3",
"rainratein":"0.000",
"eventrainin":"0.110",
"hourlyrainin":"0.000",
"dailyrainin":"0.110",
"weeklyrainin":"0.110",
"monthlyrainin":"0.110",
"yearlyrainin":"0.110",
"totalrainin":"0.110",
"solarradiation":"1.22",
"uv":"0",
"wh65batt":"0",
"freq":"868M",
"model":"WS2900_V2.01.14"
}

 

Nutikas ilmajaam jõudis kohale

Täna saabus postiga nutikas ilmajaam, mis on osa projektist. Selle ilmajaamaga mõõdetakse meie projekti raames väliskeskkonna muutujaid.

Seadmeks on PEREL WC224 ja eestis müüb seda Oomipood. Oomipoe lehelt leiab ka seadme eestikeelse kasutusjuhendid. Velleman Grupi lehel on seadme täpsemad andmed ja põhjalik juhendmaterjal.

Otsime välijaamale asukohta. Üks võimalik koht oleks raamatukogu esine plats ja teine mängude väljakul.

Elektroonikakomplektid on tellitud

Tänase päeva seisuga on tellitud 35 komplekti mikrokontrollereid, andureid ja lisavarustust eesmärgiga igasse õpperuumi paigaldada temperatuuri-, õhuniiskuse- ja müraandur.

Komplekti kuulub:

 • ESP32 baasil mikrokontroller (sarnane pildil kujutatule)
 • INMP441 mikrofoni moodul
 • DHT22 temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise moodul
 • Korduvkasutatav arendusplaat (breadboard)
 • Micro-USB kaabel
 • Valik arendusplaadiga sobivaid ühendusjuhtmeid

Rohelise mõtteviisina on plaanis koguda seismajäänud nutiseadmete laadijaid. 0,5-1A väljundvoolu lubavad seamed ei suuda kaasagseid seadmeid üldse laadija või ei suuda kiirlaadimist pakkuda. Meie projekti aga sobivad 🙂